BalloonAA
 

 
ฮัลโลวีนพร็อพ

สินค้าสำเร็จรูป พิเศษ ****มีจำหน่ายเฉพาะช่วงเทศกาล****
วิธีสั่งซื้อ
1. เช็คราคา ตามระบุในภาพ (ส่ง3ชิ้นต่อแบบ / ปลีก)
2. แจ้งจำนวนกับพนักงานขายเพื่อเช็คสต๊อกสินค้า
3. คอนเฟิมออเดอร์พร้อมชำระเงินก่อน 14:00 จัดส่งสินค้าผ่าน Kerry ภายในวันเดียวกัน
คอนเฟิมออเดอร์หลัง 14:01 จัดส่งสินค้าผ่าน Kerry...

อ่านต่อ