BalloonAA
 

 
มาสคอตเป่าลม

มาสคอตเป่าลม มาสคอตคนสวม ปัจจุบันนิยมผลิตโดยกระบวนการผลิตบอลลูน น้ำหนักเบา พับเก็บได้ สวมใส่เย็นสบาย จึงสามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งวันโดยคนสวมอยู่ภายในจะมีอากาศหมุนเวียนเย็นสบาย ไม่ร้อย และไม่สร้างกลิ่นอับภายในตุ๊กตาด้วย

อ่านต่อ