สกายทูป +ดิจิตอลสกรีน

ท่อผ้าสกายทิวป์(หรือสกายทูป) เป็นผ้าร่มแบบกันน้ำ100% เราเลือกที่จะใช้ผ้าเกรดสูงสุดเพื่อป้องกันความเสียหายกับมอเตอร์ที่อาจเกิดจากละอองน้ำฝนเมื่อนำไปใช้ภายนอกอาคาร