บอลลูนโฆษณาลอยฟ้า กลม

บอลลูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2, 3 และ 4 เมตร บรรจุด้วยก๊าซชนิดที่ไม่ติดไฟและไม่ทำให้ไฟติดเท่านั้น(Helium) มีหลายสีให้เลือกใช้ เหมาะกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ต้องการให้มองเห็นได้จากระยะไกล (นิยมติดโลโก้ใช้เป็น Landmark)