BalloonAA
 
 
 
 

บอลลูนไลท์ติ้ง ตั้งพื้น ทรงกระบอก

บอลลูนไลท์ติ้ง แบบตั้งพื้น สามารถพิพม์ลายลงวัสดุได้รอบตัว ช่วยสร้างสีสันบรรยากาศยามค่ำคืน มีทั้งจำหน่ายและให้เช่า สินค้าผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทย มาตรฐานโดยบอลลูนเอเอ