บอลลูนไลท์ติ้ง ตั้งพื้น กันหัน

บอลลูนไลท์ติ้ง แบบตั้งเสา สร้างรูปทรงที่แตกต่างจากสิ่งแวดล้อมช่วยดึงดูดสายตาได้เป็นอย่างดี ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีทั้งจำหน่ายและให้เช่า สินค้าผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทย มาตรฐานโดยบอลลูนเอเอ