บอลลูนเป่าลม

บอลลูนเป่าลม วางตกแต่งสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ ใช้ได้ทั้ง indoor / outdoor ตั้งพื้น แขวน หรือลอยน้ำ