บอลลูนไลท์ติ้ง แขวน

บอลลูนไลท์ติ้ง แขวน สามารถดิจิตอลสกรีนได้รอบลูกจึงสามารถใส่ลวดลายของแสงสียามค่ำคืนได้แบบไม่จำกัดไอเดีย