มาสคอตเป่าลม

มาสคอตเป่าลม มาสคอตคนสวม ปัจจุบันนิยมผลิตโดยกระบวนการผลิตบอลลูน น้ำหนักเบา พับเก็บได้ ****สวมใส่เย็นสบาย****เนื่องจากติดตั้งพัดลมไว้ด้านใน จึงสามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งวันโดยคนสวมอยู่ภายในจะมีอากาศหมุนเวียนเย็นสบาย ไม่ร้อน และไม่สร้างกลิ่นอับภายในตุ๊กตาด้วย