BalloonAA
 
 
 
 

แอร์แดนซ์รุ่นพ่นละอองฝอย

NEW Normal ลูกค้าคุณ

หลังปลดล็อคใหม่ๆ ผู้คนเริ่มออกจากบ้าน ออกมาใช้วิถีชีวิตคล้ายเดิม แต่เพิ่มเติมคือ "ต้องสะอาด"

ร้านไหนรักษามาตรการฯ เป็นอย่างดีแล้ว
ต้องมีวิธี "ทำให้ลูกค้าเห็น"
เพื่อสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจให้เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ.

ตุ๊กตาโบกรุ่นพิเศษ COVID-edition ยืนใส่maskพ่นละอองน้ำ
✅ ประกาศให้ลูกค้าเห็น(ว่าเรามีมาตรการฯ)
✅ เด่นสะดุดตา
✅ ลูกค้ากล้าอุดหนุน
✅ เพิ่มยอดขายช่วงcovid
✅ ลดอุณภูมิและฝุ่นละออง

ปล.สามารถใช้ได้กับน้ำปะปาและน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อได้