บอลลูนไลท์ติ้ง ลอยน้ำ

บอลลูนไลท์ติ้ง ลอยน้ำ จัดแสง เล่นไฟ ควบคุมไฟได้ตามจังหวะเสียงเพลงคอนเสิร์ตหรือน้ำพุ อาจใช้ประดับตกแต่งให้โดดเด่นสวมงาน หรือจะจัดแสดงเป็นโชว์เลยก็ได้